Przejdź do treści strony Przejdź do menu
Oznaczenia unijne

Koszt utworzenia strony został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Projekt „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemodlinie

Program "Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

 

Gmina Niemodlin otrzymała środki w kwocie 115 953,60 zł na realizację  Programu  „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (zwanego w dalszej treści ,,Programem”).

Organizatorem usług będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie w 2024 roku. Program jest finansowany ze środków  Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1.  dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2.  osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego .

 

Osoby zainteresowane tą formą pomocy proszone są o kontakt z pracownikami  Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37  (czynny  w poniedziałek w godz. od 700- 1600, od wtorku do czwartku w godz. od 700 do 1500, w piątek w godz. od 700 do 1400) lub  kontakt telefoniczny z pracownikiem socjalnym (tel.: 77 4607945 wew. 3)

 

Informacje szczegółowe dotyczące edycji 2024 w/w Programu znajdują się w na stronie internetowej: 

https://www.gov.pl/web/uw-opolski/opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Opublikował(a): S. H. Data publikacji: 05-03-2024 11:33 Modyfikował(a): S. H. Data modyfikacji: 05-03-2024 11:44
Przewiń do góry Przewiń do góry