Przejdź do treści strony Przejdź do menu
Oznaczenia unijne

Koszt utworzenia strony został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Projekt „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemodlinie

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2023/2024

Prawo do świadczeń rodzinnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub funduszu alimentacyjnego ustala się na okres zasiłkowy/świadczeniowy.

Okres zasiłkowy dla świadczenia rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego zaczyna się dnia 1 listopada i trwa do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń.

Okres świadczeniowy dla funduszu alimentacyjnego zaczyna się dnia 1 października i trwa do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń.

Uprzejmie informujemy, że wnioski na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 o:

można składać:

Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczeń udostępnia podmiot realizujący świadczenia tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie.

Wnioski o świadczenia rodzinne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz z funduszu alimentacyjnego złożone na okres świadczeniowy 2023/2024 będą rozpatrywane na podstawie dochodów rodziny za rok 2022 z uwzględnieniem bieżących zmian w dochodach.

Do wniosku o świadczenia należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania świadczenia będącego przedmiotem wniosku.
Na potrzeby prowadzonego postępowania organ ma prawo wezwać o inne dokumenty potrzebne do rozpatrzenia wniosku.

Kryterium dochodowe

Ważne!

Termin rozpatrzenia wniosku oraz wypłaty przyznanych świadczeń zależny jest od terminu jego złożenia.

Wszelkich informacji udziela:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie,
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37,
tel. 77 4607-945 wew. 5 - dział świadczeń rodzinnych, wew. 6 - fundusz alimentacyjny

Opublikował(a): Edyta Korzeniowska Data publikacji: 13-11-2020 09:42 Modyfikował(a): Sylwia Baś Data modyfikacji: 12-10-2023 12:38
Przewiń do góry Przewiń do góry