Przejdź do treści strony Przejdź do menu
Oznaczenia unijne

Koszt utworzenia strony został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Projekt „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemodlinie

Program "Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024

znaki_strona_www.png
Program "Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie  informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej 30 października 2023 r. ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1.  dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2.  osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

 

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego .

 

Osoby zainteresowane tą formą pomocy proszone są o kontakt z pracownikami  Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37  (czynny  w poniedziałek w godz. od 700- 1600, od wtorku do czwartku w godz. od 700 do 1500, w piątek w godz. od 700 do 1400) lub  kontakt telefoniczny z pracownikiem socjalnym (tel.: 77 4607945 wew. 3)

 

Informacje szczegółowe dotyczące edycji 2024 w/w Programu znajdują się w na stronie internetowej: 

https://www.gov.pl/web/uw-opolski/opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego--edycja-2024

 

 

Opublikował(a): S. H. Data publikacji: 06-11-2023 14:49 Modyfikował(a): Sylwia Baś Data modyfikacji: 31-01-2024 09:50
Przewiń do góry Przewiń do góry