Przejdź do treści strony Przejdź do menu
Oznaczenia unijne

Koszt utworzenia strony został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Projekt „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemodlinie

Program „Asystent rodziny w 2023 r.”

W ramach rządowego Programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023r.” została zawarta umowa w dniu 27 grudnia 2023 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim, a Gminą Niemodlin.

Program zakłada dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny za miesiące listopad i grudzień 2023 r. dla asystentów rodziny zatrudnionych na dzień ogłoszenia Programu tj. 22.11.2023 r. 

Program finansowany jest ze środków Funduszu Pracy.

Na realizację Programu w roku 2023 w planie finansowym Funduszu Pracy zaplanowano środki w wysokości nieprzekraczającej 30 mln zł.

Gmina Niemodlin otrzymała środki z Funduszu Pracy w dniu 29.12.2023 r. za zadania:

Okres realizacji: od 22 listopada 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Dofinansowaniu w ramach Programu podlegają dodatki do wynagrodzenia asystentów rodziny, w wysokości 2 000,00 zł  w formie jednorazowej lub podzielonej na kilka części, na każdego asystenta rodziny zatrudnionego w gminie na dzień ogłoszenia Programu tj. 22 listopada 2023 r. proporcjonalnie do wymiaru etatu. Dofinansowanie powinno stanowić maksymalnie do 80 % kosztów wynagrodzenia. Beneficjent powinien zabezpieczyć udział własny w wysokości minimum 20%. Natomiast koszty zatrudnienia asystentów rodziny do 80 % kosztów poniesionych przez gminę (wynagrodzenie wraz z pochodnymi) za okres listopad-grudzień 2023 r.

Opublikował(a): Sylwia Baś Data publikacji: 01-02-2024 12:29 Modyfikował(a): Sylwia Baś Data modyfikacji: 01-02-2024 12:33
Przewiń do góry Przewiń do góry