Przejdź do treści strony Przejdź do menu
Oznaczenia unijne

Koszt utworzenia strony został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Projekt „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemodlinie

Kontakt

Adres e-mail: sekretariat@opsniemodlin.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza - https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/opsniemodlin

Numery wewnętrzne Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie:

0 - Fax

1 - Pracownicy socjalni

3 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

4 - Asystent Rodziny

5 - Świadczenia rodzinne, Program "Czyste Powietrze"

6 - Fundusz Alimentacyjny, Stypendia, Dodatki Mieszkaniowe

7 - Księgowość

8 - Zastępca Kierownika, Karty Rodziny

9 - Kierownik

Opublikował(a): Edyta Korzeniowska Data publikacji: 13-11-2020 09:38 Modyfikował(a): Sylwia Baś Data modyfikacji: 03-07-2024 12:16
Przewiń do góry Przewiń do góry