Przejdź do treści strony Przejdź do menu
Oznaczenia unijne

Koszt utworzenia strony został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Projekt „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemodlinie

Informacja dotycząca dożywiania dzieci w roku szkolnym 2023/2024

Informacja dotycząca dożywiania dzieci w roku szkolnym 2023/2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie informuje, iż można już składać wnioski o przyznanie bezpłatnego posiłku w szkole/przedszkolu.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOŻYWIANIA DZIECI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 „Posiłek w szkole i w domu” przysługuje rodzinom, jeżeli dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1.200,00 zł (200% kryterium dochodowego dla osoby w rodzinie, które wynosi 600,00 zł) oraz występuje jeden z  powodów do udzielenia pomocy społecznej wymienionych w art. 7 ust. 2-15  ustawy o pomocy społecznej (m.in. ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność). Dla Obywateli Ukrainy kryterium dochodowe wynosi 600,00 zł na osobę.

Należy złożyć własnoręcznie podpisany przez rodzica/opiekuna wniosek o pomoc w formie przyznania jednego gorącego posiłku w szkole lub w przedszkolu.

Wszelkie informacje udzielane będą pod numerem telefonu 774607945 wew. 1 i 4 lub w siedzibie Ośrodka u pracowników socjalnych.

Do wniosku dołączyć należy:

Dokumenty potwierdzające sytuację dochodową rodziny: zaświadczenie, oświadczenie, decyzje i inne potwierdzające dochody i ich wysokości netto za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku lub w przypadku utraty dochodu – dochód z miesiąca, w którym składany jest wniosek

WAŻNE!!!

Informujemy, że rodzice/opiekunowie dzieci korzystających z bezpłatnych posiłków są zobowiązani zgłaszać nieobecność dziecka u wydawcy posiłków na dzień przed dniem nieobecności lub najpóźniej do godz. 8:00 rano w danym dniu poprzez SMS pod nr 507 085 058.

Opublikował(a): Sylwia Baś Data publikacji: 29-08-2023 11:40
Przewiń do góry Przewiń do góry