Przejdź do treści strony Przejdź do menu
Oznaczenia unijne

Koszt utworzenia strony został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Projekt „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemodlinie

Asystent rodziny

Kim jest asystent rodziny?

Asystent rodziny to osoba kierowana do danej rodziny przez ośrodek pomocy społecznej, aby pomóc jej w codziennym funkcjonowaniu. Wspiera rodziny z problemami, w których pojawiają się trudności z pełnieniem ról wychowawczo-opiekuńczych ze strony rodziców oraz rodziny, których dziecko przebywa w pieczy zastępczej.

 Do głównych zadań asystenta rodziny należą:

Jak wygląda praca z asystentem rodziny? 
Asystent pracuje z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub innym, wcześniej wyznaczonym miejscu np. urzędzie, szkole, sądzie. Na początku spotyka się z rodziną często, następnie coraz rzadziej. Jedna wizyta może trwać nawet 2 godziny. Asystent rodziny prowadzi dokumentację, planuje z rodziną kolejne działania oraz sporządza sprawozdania. Współpracuje przy tym z innymi pracownikami różnych instytucji pracującymi z rodziną.

Jak długo asystent pracuje z rodziną?
Do odwołania - czas pracy z asystentem jest wyznaczany indywidualnie, w zależności od potrzeb i możliwości rodziny. 

Kontakt: Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin

Godziny:   7:00 - 16:00  poniedziałek
                  7:00 - 15:00  wtorek - czwartek
                  7:00 - 14:00  piątek

Telefon:  77 4607-945

E-mail: sekretariat@opsniemodlin.pl

Opublikował(a): Edyta Korzeniowska Data publikacji: 13-11-2020 09:37 Modyfikował(a): Sylwia Baś Data modyfikacji: 29-12-2022 08:05
Przewiń do góry Przewiń do góry