Przejdź do treści strony Przejdź do menu
Oznaczenia unijne

Koszt utworzenia strony został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Projekt „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemodlinie

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie w związku z ogłoszoną przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej planowaną realizacją Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023,  informuje członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych, spełniających kryteria ogłoszone w programie o możliwości zgłaszania potrzeb w zakresie korzystania z usług opieki wytchnieniowej.

Program adresowany jest do:

Członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami posiadającymi orzeczenie:
  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Osoby zainteresowane tą formą pomocy proszone są o kontakt z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37  (czynny  w poniedziałek w godz. od 700- 1600, od wtorku do czwartku w godz. od 700 do 1500, w piątek w godz. od 700 do 1400) lub  kontakt telefoniczny z pracownikiem socjalnym (tel.: 77 4607945 wew. 3) w terminie  do dnia 07 listopada 2022 r.

Informacje szczegółowe dotyczące edycji 2023 w/w Programu znajdują się w na stronie internetowej: 
https://www.gov.pl/web/uw-opolski/opieka-wytchnieniowa---edycja-2023

Opublikował(a): Sylwia Baś Data publikacji: 02-11-2022 09:11 Modyfikował(a): Sylwia Baś Data modyfikacji: 03-11-2022 11:08
Przewiń do góry Przewiń do góry