Przejdź do treści strony Przejdź do menu
Oznaczenia unijne

Koszt utworzenia strony został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Projekt „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemodlinie

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej "- edycja 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie  informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków na realizację  Programu  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023. 

Program adresowany jest do:  

• dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

• osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn.zm.).

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego .

Osoby zainteresowane tą formą pomocy proszone są o kontakt z pracownikami  Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37  (czynny  w poniedziałek w godz. od 700- 1600, od wtorku do czwartku w godz. od 700 do 1500, w piątek w godz. od 700 do 1400) lub  kontakt telefoniczny z pracownikiem socjalnym (tel.: 77 4607945 wew. 3) w terminie  do dnia do 07 listopada 2022r.

Informacje szczegółowe dotyczące edycji 2023 w/w Programu znajdują się w na stronie internetowej:  
https://www.gov.pl/web/uw-opolski/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2023

 

Opublikował(a): Sylwia Baś Data publikacji: 02-11-2022 09:09 Modyfikował(a): Sylwia Baś Data modyfikacji: 03-11-2022 11:09
Przewiń do góryPrzewiń do góry